مغزی پلیمری پلی مهر اتصال سپاهان

 

مغزی پلیمری پلی مهر اتصال سپاهان یکی از محصولات پر کاربرد در عرصه کشاورزی میباشد که کاربرد اصلی آن در واقع رابط بین دو ماده می باشد.

مغزی پلیمری پلی مهر اتصال سپاهان : تصالات مستقیم از انواع اتصالات عمومی مورد استفاده در لوله کشی بوده که از آنها به منظور اتصال لوله ها به صورت مستقیم استفاده می شود. از انواع اتصالات مستقیم می توان تبدیل ها ، رابط ها ، فیلترها و کوپلرهای لوله کشی را نام برد.
نیپل یا مغزی های از نوع اتصالات مستقیم مورد استفاده در انتقال سیالات و از جنس هایی مانند چدن گالوانیزه ، برنج و غیره بوده که از مشخصات ظاهری آن می توان به لوله ای نسبتا کوتاه با سر های رزوه شده به منظور اتصال قطعات لوله ای، تیوب، شیلنگ و … به صورت مستقیم اشاره کرد.
نیپل ها دارای قسمت میانی خاص (مهره مانند) هستند که برای درگیر شدن با آچار طراحی شده است.