سه راه جوشی

سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن از اتصالات مهم در انشعابات کشاورزی و خطوط لوله پلی اتیلن انتقال آب و سیالات است که دارای 3 ورودی و خروجی میباشد و با دستگاه جوش پلی اتیلن به دیگر اتصالات جوشکاری و متصل میگردد