زانو جوشی

از اتصال زانو ۹۰ درجه جوشی پلی اتیلن در سیستم های آبرسانی تحت فشار، شبکه های توزیع آبرسانی، تاسیسات خانگی، سیستم های فاضلاب و همچنین سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای استفاده می شود.