اتصال نر

اتصال نر هم مانند اتصال ماده برای متصل کردن لوله به شیرآلات ، فیلتر یا سایر لوازم مورد استفاده قرار میگیرد. قسمت رزوه دار اتصال نر ، کمک میکند تا هر گونه لوازمی که رزوه های ماده دارد به آن متصل و بخوبی به لوله چفت شوند.