اتصال ماده

به تمام اتصالاتی که از درون دارای رزوه باشند و قابلیت وصل کردن دیگر اتصالات را به خود داشته باشند اتصال پیچی ماده پلی اتیلن نام دارد.

از کاربرد اتصال پیچی ماده پلی اتیلن وصل شدن به لوله های آبرسانی فلزی و اتصالات پلی اتیلن و آهنی که دارای رزوه بیرونی هستند.

اتصال ماده پلی اتیلن به قدری ساده طراحی شده که نصب آن به راحتی قابل انجام است، برای نصب باید نکات اصولی را رعایت کرد.